ෆිච් රේටින්: ලංකා බැංකුවේ (IDR) ශ්‍රේණිගත කිරීම (‘CCC’) දක්වා පහත දමයි

0
844


COLOMBO (News 1st) –  ෆිච් (Fitch) ශ්‍රේණිගත කිරීම් සමාගම ලංකා බැංකුවේ (IDR) ශ්‍රේණිගත කිරීම ‘B-‘ සිට (‘CCC’) දක්වා පහත දමා තිබේ.

The post ෆිච් රේටින්: ලංකා බැංකුවේ (IDR) ශ්‍රේණිගත කිරීම (‘CCC’) දක්වා පහත දමයි appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here