සාලිය පීරිස් නීතිඥ සංගමයේ මුල් පුටුවට

0
71ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 26 වැනි සභාපතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා විශිෂ්ඨ ජයක් වාර්තා කරමින් අද (24) තේරී පත්විය.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here