ස්වර්ණමහල් මුල්‍ය සේවාව තෙමසකට විවෘත කරයි

0
90මහජනතාවගේ සහ ආයතනයේ තැන්පත්කරුවන්ගේ යහපත සඳහා ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී.එල්.සී. ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු දැඩි කොන්දේසිවලට තෙමසක කාලසීමාවකට යටත්ව නාමිකව නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here