රජයේ නිල මාධ්‍ය නිවේදන

ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා විසින් මාධ්‍යට නිකුත් කරන රජයේ නිල මාධ්‍ය නිවේදන

ඊයේ සිදුවූ කොරෝනා ආසාධිත මරණ වල වැඩිදුර වාර්ථාව – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.25

හුදෙකලා බව ඉවත් කිරීම හා පැනවීම – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.25

ගරු එඩ්වින් ආරියදාස මහතාගේ දේහය හෙට මහජන ගෞරවය උදෙසා තැන්පත් කෙරේ – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.23

ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය කිරීම පිළිබඳ මාධ්‍ය නිවේදනය – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.22

කිතුල් කර්මාන්ත කරුවන් දැනුවත් කිරීම හා අවශ්‍ය උපකරන බෙදා දීම – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.22

ජාත්‍යන්තර කඩොලාන පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ දින සැමරුම – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.22

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රිඩා පාසල් 12ක් සංවර්ධනය කෙරේ – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.22

කොරෝනා යාවත්කාලීන කිරීම – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.21

හුදෙකලා බව ඉවත් කිරීම හා නැවත පැනවීම පිලිබඳ මාධ්‍ය නිවේදනය – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.21

චිත්‍රපට සංස්ථාවේ නව සංස්කරණ මැදිරිය විවෘත කිරීම – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.21

අංගම්පොර සටන් කලාව ප්‍රවර්ධනයට පියවර – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.21

රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සුපුරුදු පරිදි ක්‍රියාත්මකයි – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.20

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.18

ශ්‍රි දළදා මාලිගාවෙන් විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – 2021.01.18

ගතවූ දින කිහිපයේ කොරෝනා මරණ පිළිබඳ වාර්ථාව – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.18

පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිකුත් කරනු ලැබූ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.18

ඊයේ හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරනු ලැබූ ප්‍රදේශ – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.18

අමාත්‍ය වාසුදේව මහතාගේ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට කොරොනා නෙගෙටිව් – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.18

ඊයේ හුදකලා බවින් නිදහස් කරනු ලැබූ ප්‍රදේශ – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.18

ඊයේ සිදුවූ කොරෝනා ආසාධිත මරණ වල වැඩිදුර වාර්ථාව – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.17

තුන්දූව නැගෙනහිර , තුන්දූව බටහිර ග්‍රාම නිළධාරී වසම් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කෙරේ – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.17

බන්ධනාගාරවල ප්‍රජා විශෝධන ක්‍රියාවලිය සවිමත් කෙරේ-2020.12.15

කාලය ඉකුත් වූ රථ වාහන දඩ පත්‍රිකා සඳහා දඩ මුදල් තැපැල් කාර්යාල මඟින් ගෙවිමේ කාලය අවසන් කිරීම – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.15

කොවිඩ් පුනරුත්ථාපන රෝහල විවෘත කිරීම – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.15

ගුවන් සුනඛ බලඇනියට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියෙන් ගුවන් සුනඛයන් 20ක් – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.15

පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම – රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන – -2021.01.15

කෙරෝනා මරණ පිළිබඳ-2021.01.15

කොරෝනා යාවත්කාලීන කිරීම-2021.01.15

කොරෝනා යාවත්කාලීන කිරීම-2021.01.15

කොරෝනා මරණ පිළිබඳ-2021.01.13

කොරෝනා මරණ පිළිබඳ-2021.01.12

කොරෝනා මරණ පිළිබඳ-2021.01.12

කොරෝනා යාවත්කාලීන කිරීම-2021.01.12

කොරෝනා යාවත්කාලීන කිරීම-2021.01.11

කොරෝනා මරණ පිළිබඳ-2021.01.11