පාර්ලිමේන්තු කොරෝනා පොකුරක්.. 300කට PCR…

0
761

අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් අග්‍රාමාත්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කුමාරසිරි හෙට්ටිගේ යන මහත්රුන්ට කොරෝනා ආසාදන වීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුව මූලිකව කොරෝනා පොකුරක් නිර්මාණය වෙමින් පවතී.

පාර්ලිමේන්තුව තුල මෙම ආසාදිතයන්ගේ පළමු පෙළ ආශ්‍රිතයන් විස්සකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැනටමත් නිරෝධනයට ලක් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්සියයකට ආසන්න පිරිසක් කොරෝනා පරීක්ෂාවට භාජනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.

ආසාදිතයන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් ගමන් කළ ස්ථානයන් තවදුරටත් සොයමින් පාර්ලිමේන්තුවේ කැමරා දර්ශන විමර්ශනය කරමින් පවතී.

ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තුවෙන් බාහිර එම ආසාදිතයන්ගේ තවත් සමීප ආසාදිතයන් විශාල පිරිසක් නිරෝධනයට ලක් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here