පාට් දාලා දිනන්න – බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ්බැක්

0
21

ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් විසින් බජාජ් ජෙනුයින් ස්පෙයාර් පාර්ට්ස් පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් හඳුන්වා දුන් නවතම දිනුම් ඇදීමේ තෑගි තරගය “පාට් දාල දිනන්න – බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ්බැක්” ලෙසින් පසුගියදා ආරම්භ කෙරුණි.

මේ තරගය මැයි 31වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර සති 10ක් පුරා ජයග්‍රාහකයන් 150ක් සහ අවසන් මහා දිනුම් ඇදීමෙන් ජයග්‍රාහකයන් 03 දෙනකු තෝරා ගනු ලැබේ. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානවලින් සහ ඩීලර්වරුන්ගෙන් රු. 2,500/= හෝ ඊට වැඩි මිලදී ගැනීම් කරන පාරිභෝගිකයන් මේ තරගයට සුදුසුකම් ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here