නාපානේ පේමසිරි නාහිමි ගුණ සැමරේ

0
21අපවත්වී වදාළ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහනායක, අග්ගමහා පණ්ඩිත නාපානේ පේමසිරි නාහිමියන්ගේ තෙමස් පූර්ණ ගුණ සැමරුම ඇඹිලිපිටිය බෝධිරාජ ධර්මායතනයේ දී අද පැවැත්විණි. සඟසතු දානමය පිංකමක්, ධර්ම පුස්තකයක් දොරට වැඩීමක් සහ කුලදරුවෙකු පැවිදි කිරීමේ පිංකමක් මෙම ගුණ සමරු උත්සවයට සමගාමීව පැවැත්විණ.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here