ධනවතුන්ගෙන් වැඩි බදු අය කර ගැනිමට අමෙරිකානු ජනාධිපතිගෙන් යෝජනා

0
216

අමෙරිකානු ධනවතුන්ගෙන් වැඩි බදු අය කර ගැනිමට ජනාධිපති ජෝ බයිඩින් යෝජනා කර තිබේ. සිය පළමු අයවැයෙන් ඔහු මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

නව සමාජ වැඩසටහන් සහ දේශගුණික විපර්යාසවලට එරෙහි වැඩසටහන් සදහා වන ආයෝජන ද ඊට ඇතුලත්ය. 2031 වන විට එරට ණය ප්‍රමාණය දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 117 ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමටද අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා යෝජනා කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here