ජනපති පිය සටහන්

ගම සමඟ පිළිසඳර 06 වන වැඩසටහන – PMD NEWS 2021.01.17

Park & Ride බස් රථ සේවාව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹේ – PMD NEWS 2021.01.15

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ටයර් කම්හල ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ- PMD NEWS 2021.01.15

ආසියානු බොදු සාම සමුළුව ජනපති සහභාගීත්වයෙන් ඇරඹේ- PMD NEWS 2021.01.14

තෛපොංගල් දින පණිවිඩය – PMD NEWS 2021.01.14

නැගෙනහිර පර්යන්තය විකුණන්නේ , බදු දෙන්නේ නැහැ – PMD NEWS 2021.01.14

සමුද්‍රීය සහයෝගීතා වර්ධනයට ශ්‍රි ලංකා – බංග්ලාදේශ එකඟතාවය – PMD NEWS 2021.01.11

ජනපති ලාතුගලට – PMD NEWS 2021.01.10