චීනයේ සිනොවැක් එන්නතට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය

0
191

චිීනයේ නිෂ්පාදිත තවත් කොවිඩ් එන්නතකට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලැබේ.
ඒ අනුව එරට සිනොවැක් බයෝටෙක් ආයතන නිෂ්පාදනය කල සිනොවැක් එන්නතට හදිසි භාවිතය සදහා අවසර ලැබී තිබේ්.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලැබුනු චිනයේ දෙවැනි එන්නත මෙයවේ. එම සංවිධානයේ කොවැක්ස් වැඩසටහනට ද මෙම එන්නත ලබාදෙනු ඇත. මේ වන විට අදාල සමාගම එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 600 ක් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

මෙම එන්නත ශ්‍රි ලංකාවේ නිපදවීම සම්බන්ධයෙන් දැන් සාකච්ඡා කෙරෙමින් පවතී

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here