Home කාලීන පුවත් ගම්පහ ගංවතුරට විසඳුම මෙන්න

ගම්පහ ගංවතුරට විසඳුම මෙන්න

by Hela news

‘සැමදා නියං එකදා වැහි වලාවේ’ යන කියමන පරිදි මොර සූරන මහා වැසි කාලය දැන් උදා වී ඇත. ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක අතරින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තරම් අධික වර්ෂාවෙන් පසුව ගංවතුරෙන් බැට කන තවත් දිස්ත්‍රික්කයක් නොමැත. පසුගිය මහා ගංවතුර ගැන වාර්තා අනුව 2006 ඔක්තෝබර් අග සහ නොවැම්බර් මුල ඇති වූ මහා වර්ෂාපතනය හේතුකොට ගෙන පවුල් 45,000ක් පමණ අවතැන් වූ අතර ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගණනක් ඉමහත් පීඩාවකට පත් වූ බැව් කරන ලද සමීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත. දැනට ඇද හැලෙන මහා වරුෂාවට නෙත් යොමන විට මෙයට අදාළ ආයතන හා වගකිව යුතු නිලධාරින් දැන්ම තියා පියවර ගත යුතුව ඇත.

බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ගංවතුර උවදුරින් දැඩි ලෙස පීඩා විඳින්නේ කුමන හේතුවක් මතද…? ඊට ගත යුතු විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගය කවරේද යනුවෙන් අප විද්වතුන් කිහිප දෙනකු සමඟ කරන ලද සාකච්ඡාවකින් පසු මෙසේ කරුණු, කාරණා අනාවරණය කර ගත හැකි විය. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තෙත් කලාපයේ පිහිටි ප්‍රදේශයක් බැවින් මෙම ප්‍රදේශයට සෑම මසකම ලැබෙන්නා වූ වර්ෂා පතනයෙන් 85% ක් මුතුරාජවෙල තෙත් බිම් කලාපයට ගලා බැස මීගමුව කලපුවෙන් සහ කැලණි මෝයෙන් මුහුදට පිවිසෙයි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජල බැස්ම ගැන මනා අවබෝධයක් තිබූ ලන්දේසි ජාතිකයින් විසින් ජා-ඇළත්, හැමිල්ටන් ඇළත්, ඕලන්ද ඇළත් සංවර්ධනය කර, මුතුරාජවෙල අස්වද්දා කුඩා ඇළ මාර්ග කොළඹ නුවර පාර ප්‍රධාන මාර්ග පද්ධතියක් සකසා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර පාලනය කර ඇත. නමුත් මෙවර ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වීමට තරම් වර්ෂාපතනයක් නොලැබුණු මේ අවස්ථාවේදී ගංවතුර පීඩාවක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කෙසේ ඇති වුණා ද යන්න පිළිබඳව නිරීක්ෂණයක් කිරීමේදී අප වෙත පහත සඳහන් වටිනා තොරතුරු අනාවරණය විය. ලන්දේසි ජාතිකයින් ගංවතුර පාලනය කිරීමට ඕලන්ද ඇළ ජා-ඇළ සහ හැමිල්ටන් ඇළ ආදි පද්ධතීන් සංවර්ධනය කර තිබූ අතර මේ වන විට ඒවා අවහිර වීම නිසා ජල බැස්ම ප්‍රමාද වේ.

මුතුරාජවෙල තෙත්බිම ගොඩකර, කොළඹ කටුනායක අධිවේගි මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා වැලි කඳුවැටියක් යෙදීම නිසා ඕලන්ද ඇළ මාර්ග පද්ධතිය සහ කුඩා ඇළ මාර්ග සිය ගණනක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වීම ජලය බැස යාමට ප්‍රමාද වීමට ද හේතුවකි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැසි ජලය මීගමුව කලපුවට ගෙන එන ප්‍රධාන ගංගාවන් දෙකක් වන දඬුගම ඔයත්, ජා-ඇළ ගඟ ආශ්‍රිතව පහත් මිටියාවත් ගොඩ කිරීම ද ජල බැස්ම ප්‍රමාදයට එක් හේතුවෙකි.

කොළඹ මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයත්, කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයත් සහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති අනෙකුත් ප්‍රධාන මාර්ග සහ අතුරු මාර්ග පද්ධතීන් ඉදි කිරීමේදී ජල බැස්ම පිළිබඳව දූරදර්ශිව අවධානය යොමු නොකිරීම නිසා ද, ජලය බැස්ම ප්‍රමාද වේ.

මීගමුව කලපුවේ මෝය කටවල ඇති අවහිරතාව නිසාත් මීගමු කලපුව මුතුරාජවෙල ගොඩකිරීම නිසාත් ජල බැස්ම ප්‍රමාද වේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කඳු කැපීම හේතුකොට ගෙන කඳු ආශ්‍රිතව ප්‍රදේශවල ජලය භූගත වීම නිසා ඉතා දුර්වල මට්ටමක පවතී.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පහත් බිම් සහ කුඹුරු යායන්ට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිසා වැසි ජලය රැඳී පවතින ස්ථාන අවම වී තිබීම

ගම්පහ දිසාවේ ඇති කුඹුරු යාය පුරන්වීම නිසා ඇළ මාර්ග පද්ධතිය අවහිර වී ජල බැස්මට බාධා ඇති වීම ද ප්‍රධාන හේතුවකි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති සොරොව් පද්ධති(ඇනිකට්)පාලනය ඉතාමත් දුර්වල තත්ත්වයක පැවතීම

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙත්, පළාත් පාලන ආයතනවලත් සිටින පරිසර නිලධාරින්ට ජල බැස්ම පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති බැවින් ඔවුන්ගේ නිර්දේශ දුර්වල තත්ත්වයක පැවතීම.

පවුල් 45,000ක් පමණ අවතැන්වීම සහ ලක්ෂ ගණනක් ජනතාව පීඩාවට පත් වීම සිදු විය.

ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව සතු රුපියල් කෝටි ගණනක වටිනා දේපළ හා වෙනත් ආදායම් මාර්ග විනාශ විය.

කොළඹ කටුනායක අධිවේගි මාර්ගයේ සහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ජල බැස්ම අවහිර වන පරිදි ඉදිකර ඇති මාර්ග පද්ධතිවල පරිසර අධ්‍යයන වාර්තා ඉතා දුර්වල මට්ටමක පැවතීම නිසා විදේශ ණය ලබා ගැනීමෙන් කෙරුණු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ඵලදායීතාව ඉතා පහළ මට්ටමකට පැවතීම සිදු වීම.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ගංවතුර උවදුරින් මුදා ගැනීමට නම් කොළඹ කටුනායක අධිවේගි මාර්ගයේ සහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ජල බැස්ම අවහිර නොවන පරිදි ඉදිකර ඇති මාර්ග පද්ධතිවල පරිසර අධ්‍යයන වාර්තා නැවත අධ්‍යයනය කර ජල බැස්ම ක්‍රමවත් වන පරිදි වැඩ පිළිවෙළක් සැකසිය යුතුය. එසේ නම් පහත සඳහන් කරුණු ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පස් කඳු කැපීම සහ පහත් බිම් ගොඩකිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කළ යුතුය.

දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති සොරොව් පද්ධති (ඇනිකට්) වල පාලනය ක්‍රමවත් කළ යුතුය.

මුතුරාජවෙල සංරක්ෂණය කිරීම නිසියාකාරව කළ යුතුය.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට සහ පළාත් පාලන ආයතනවල සිටින පරිසර නිලධාරීන්ට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජල බැස්ම පිළිබඳව අධ්‍යාපනයක් දීම කළ යුතුව ඇත.

පීඩාවට පත් ජනතාවට සාධාරණ වන්දියක් දීමේ වැඩපිළිවෙලක් සැකසීම කළ යුතුය.

ඉහත සඳහන් කරුණු කාරණා නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් ගංවතුරෙන් වන භයානක හානිය අවම කර ගත හැකි වනු ඇත. මේ වගකිව යුතු අයගේ විශේෂ අවධානය සඳහා බුද්ධිමත් අයගේ අදහස් උදහස් අනුව සකස් කරන ලද්දකි.

0 comment
0

Related Posts

Leave a Comment