එක්සත් ජනපද විමර්ශන කාර්යාංශයෙන් අනතුරු ඇඟවීම්

0
70ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ අගනුවර වන වොෂින්ටන් නුවර සහ එරට ජනපද 50 සෑම අගනගරයකම ආයුධ සන්නද්ධ විරෝධතා පැවැත්වීමට සැලැසුම් කර ඇතැයි එරට ෆෙඩරල් විමර්ශන ආයතනය වන එක්සත් ජනපද විමර්ශන කාර්යංශය අනතුරු අඟවයි.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here