ඇමෙරිකාවේ කොරෝනා මරණ ලක්ෂ 5 පනී

0
23ඇමරිකාවේ කොරෝනා ආශ්‍රිත මරණ 500,000 ඉක්මවීමත් සමග ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් ජාතිය ඇමතීය.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here