හබක් වුණු කපුකම

0
104

අලි පාටියේ තියෙන පුටු සටනට මැදිවෙලා ඉන්න නායකයන්ගෙ අවුල් බේරන්න සමහරැ දේශපාලන කපුකමට බැහැලලු.

පාටියෙ ලොකු මහත්තයගෙ පිහිටෙන් දේශපාලනේට පා තබල පසු කාලෙ පුංචි දාස උන්නැහේට උදව් කරන්න ඉදිරිපත් වුණු දේශපාලන වික්‍රම යන්ට නම් දැරූ මහත්තයෙක් දැන් ආයෙමත් පුංචි දාස උන්නැහේට වඩා පාටියෙ ලොකු මහත්තයට කිට්ටු වෙලාලු… ඊට පස්සෙ දැන් උන්නැහේ ලොකු මහත්තයා එක්ක විරසක වෙලා ඉන්න පාටියෙ ජ්‍යෙෂ්ඨයො ලොකු මහත්තයට මුණගස්වලා සුහදතාවයෙ පාලමක් හදන්න පටන් අරන් කියලා ආරංචියි.

ඒ අනුව උන්නැහේ පසුගිය දවස්වල ඌව පළාතෙන් ආපු ජ්‍යෙෂ්ඨයො දෙතුන් දෙනකුට කතා කරලා මේ සුහදතාවයේ පාලම හදන්න එන්න කියල ඇවිටිලි කළාලු…

ඒත් ඒ ආරාධනය ලැබූ ජ්‍යෙෂ්ඨයො මේ ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කරල අපි යන්න හැදූ පාරෙම යන්නම් කියලා තමන්ගෙ තීන්දුව ප්‍රකාශ කළා කියලයි ආරංචි…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here