හජ්ජි වන්දනාව සඳහා ලංකාවට ලබාදෙන වීසා ප්‍රමාණය වැඩිකෙරේ

0
118වාර්ෂිකව හජ්ජි වන්දනාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන 3500යේ හජ්ජි වීසා කෝටා එකට අමතරව මේ වසරේදී තවත් අලුතින් විසා 500ක් ලබාදීමට සෞදි අරාබි රජය කටයුතු කර ඇති බව සෞදි අරාබියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අස්මි තාසිම් මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here