සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නොවන අයුරින් පවත්වාගෙන ගිය ඇඟළුම් ශාලාවක් වහයි

0
85පොල්ගහවෙල ආයෝජන කලාපයේ ඇති ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් අද (22) තාවකාලිකව වසා දැමීමට පොල්ගහවෙල සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here