සුභාවිත ගීත ප්‍රචාරය නොකරන බස් රථ හෙට සිට පරීක්ෂාවට

0
44ඝෝෂාකාරී සංගීතයෙන් මිදී සුභාවිත ගීත හෙට (15) සිට ප්‍රචාරය නොකරන මගී ප්‍රවාහන බස්රථ පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී ක්‍රියාත්මක කරන බව ජාතික ගමනා ගමන කොමිසම පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here