සුඛෝපභෝගී බද්ද අයකිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

0
162


මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් යෝජනා කළ මෝටර් වාහන මත පැනවෙන සුඛෝපභෝගී බද්ද අයකිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

වෑන් රථ, තනි කැබ් රථ, ද්විත්ව කැබ් රථ, මෝටර් සයිකල, මෝටර් ට්‍රයිසිකල, ත්‍රීරෝද රථ ආදී මගී ප්‍රවාහන රථද, ලොරි රථ, ට්‍රැක්ටර්, අත්ට්‍රැක්ටර්, ට්‍රෙලර් ආදී භාණ්ඩ ප්‍රවාහන වාහනද, ගිලන් රිය හා අවමඟුල් රථ යනාදී වාහන හැර වෙනත් ඕනෑම වාහනයක් ඇතුළත් වන පරිදි නිශ්චිතව සඳහන් කරන ලද “මෝටර් වාහනය” යන්නෙහි අර්ථ නිරූපණය සංශෝධනය කිරීමද මෙහි ඇතුලත් වේ.

එසේම ණයපත් හා හරපත් භාවිතා කරමින් භාණ්ඩ හා සේවා මිල දී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට කරන ගෙවීම් මත 3.5% ක විදේශ වාණිජ ගනුදෙනු මත අයබද්දක් පැනවීම සඳහාත් 2018 අංක 35 දරන මුදල් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ මුදල් පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ද අනුමැතිය හිමිව ඇත.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here