සටන්කාමීන් සෞඛ්‍ය කඳවුරු වලට පහර දීමෙන් පසු ඉබෝලා රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළට

0
85කොංගෝ ජනරජයේ ඉබෝලා රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළගොස් ඇතැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here