ශ‍්‍රී ලන්කන් ලාබ උපයා දෙන්නේ ඉන්දියාවටද

0
165


ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවීමේදී එහි විශාල කාර්ය භාරයක් පැවරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමටයි. නමුත් මේ වනවිට එම කර්තව්‍යය ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම මගින් සිදුවන්නේ නැත. ගුවන් සමාගම පාඩු ලබන බව පවසන පාලනාධිකාරය එහි ඇති අති අනවශ්‍ය වියදම් අවම කිරීම වෙනුවට ගුවන් ගාස්තු ඉහල දැමීම පමණක්ම පාඩුව අවම […]

The post ශ‍්‍රී ලන්කන් ලාබ උපයා දෙන්නේ ඉන්දියාවටද appeared first on Lanka Hit Gossip [Sinhala].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here