වෛද්‍ය ඒ ඒ සුමතිපාල මහතා

Coronavirus disease (COVID-19) කොරෝනා වසංගතයට දේශීය වෙදකමින් විශේෂ ප්‍රතිකාරයක්

කලුකුමාර යක්ෂ බන්ධනය සදාකාලිකවම ඉවත්කරන විශ්මිත වෙද මහතා | Travel with Helanews

හෙල වෙදකමින් පිළිකා නසන අපේ වෙද මහතුන් part 2

ඔබට පිලිකාවක්ද නිවැරදිව ඒ ගැන දැනගමු

පිලිකා 468ක් නිට්ටාවට සුව කල හැකි නවතම හෙල බෙහෙත් තෙල

පිලිකාවට දාලා වෙට්ටු සුව කරනා අපේ වෙද්දු

අති බිහිසුනු භගන්දර මාරයා 1

Let’s learn about CANCER | EPISODE – 01 | Travel with Helanews

ඒ ඒ සුමතිපාල හෙලවෙද මහතා 0724282140/0718889635

දාලා ඉදිරෙට්ටු දන්නා             සෙල්ලං හෙල වෙදදුරු කරනා පිලිකා    සල්ලං කොළඹ ගිනි රස්නයෙන් පිරි ඇත්තේ සතුන් මෙන් මිනිසුන් ද දවාලන්නට මෙනි.ග්‍රිස්මය ඉවසා ගත නොහැකි තරමට පරිසරය උණුසුම් වි ඇත.වාහන වලින් නැගෙනා දුම් රොටු අපවිත්‍ර වාතය කොලොම් තොට අහස වසාගෙන ඇත්තේ දහසක් රෝග වලට අත වනමිනි .මා හෙල නිව්ස් කාර්යාලයට ගොඩවත්ම අප මාධ්‍ය කණ්ඩායමේ සගයෝ යුහුසුළු වි […]