වසර 14,000 ක් පැරණි පාන්වල ඉතිහාස කතාව ඔබත් දන්නවද..?

0
101
පාන් යනු බොහෝ දෙනා ප්‍රියතාවක් දක්වන රසවත් ආහාරයක්. බොහෝ රටවල ප්‍රධාන ආහාරය වන පාන් අප රටේද ප්‍රධාන ආහාරවේල් අතර එක් වන බව පැවැසීම නිවැරැදි වන්නේ අප රට තුළද පාන් පරිභෝජනය ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවැතීමත් සමඟයි. ඔබ පාන්වලට කොතරම් ප්‍රිය වුවත් පාන්වල ඉතිහාසය පිළිබඳ තවමත් ඔබ නොදන්නවත් ඇති. ඔබ ආසාවෙන් කන පාන්වල ඉතිහාසය සහ පාන් පිළිබඳ […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here