ලක්ෂ 50ක කහ තොගයක් පේසාලේ ලොරියකින් සොයාගනී

0
41ඉන්දියාවේ සිට නීතිවිරෝධීව මුහුදු මාර්ගයෙන් ගෙන්වූ බවට සැකකෙරෙන, ලක්ෂ 50ක් පමණ වටිනාකමින් යුතු වියළි කහ කිලෝ 1024යි ග්‍රෑම් 245ක් සමඟ ලොරි රථයක් මන්නාරම, පේසාලේ පෙරියකාසල් ප්‍රදේශයේ දී සිය බාරයට ගත් බව පේසාලේ පොලිසිය කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here