ලක්ෂ 400ක රත්‍රං යතුරුපැදියෙන් ගෙනියද්දී අල්ලයි

0
24ලක්ෂ 400 පමණ රත්‍රං තොගයක් යතුරු පැදියකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයකු දළුව කලපුව ආසන්නයේ දී අත්අඩංගුවට ගත් බව පුත්තලම පොලිසිය කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here