ලංකාපුරට සංචරණ සීමා පනවා ඇතැයි පැතිර යන කතාව අසත්‍යක්

0
24පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොරෝනා රෝගීන් විශාල පිරිසක් හමුවී ඇති බවට සහ සෞඛ්‍ය බලධාරින් විසින් එම ප්‍රදේශයට සංචරණ සීමා පනවා ඇති බවට පැතිරයන කටකථාවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නැතැයි පොලොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ කාර්යාලය කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here