රන්ජන් රූපවාහිනීය-පත්තර බලමින්

0
63රිමාන්ඩ් භාරයේ පසුවන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා මැගසින් බන්ධනාගාරයේ ජී වාට්ටුවේදී රූපවාහිනිය නරඹමින් දිනපතා සහ සති අන්ත පුවත් පත් බලමින් කාලය ගතකරන බව එම බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here