රජයේ නිල මාධ්‍ය නිවේදන

ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා විසින් මාධ්‍යට නිකුත් කරන රජයේ නිල මාධ්‍ය නිවේදන

වැලිකඩ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ රැඳවියෙකුට කොරෝනා – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.07.07

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.07.02

වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් නොකරන කිසිදු අයකුට තැපෑලෙන් ඡන්දය දීමට අවකාශය නැත – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.30

රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනියගේ කරුනු දැක්වීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.30

බුද්ධසාසන අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.26

මොටර් රථ පුවාහන දෙපාර්ථමේන්තුව මඟින් සැපයෙන සේවාවන් ලබා ගැනීමේ දෟ දින වෙන්කරවා ගැනීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.18

2020 ජූනි මාසය සඳහා ගොවි සහ ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.17

සමාජ මාධ්‍යයේ සංසරණය වන ව්‍යාජ දැන්වීමක් සම්බන්ධව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.17

විශ්වවිද්‍යාල නැවත විවෘත කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.13

දහම් පාසල් ගුරු සහතිකපත්‍ර විභාගය 2020 ජූනි මස 20 දින නොපැවැත්වේ – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.09

ගරු අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා විසින් පවත්වන ලද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.08

දිවයිනේ පොල් ඉඩම් ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය කෙරේ – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.08

ශ්‍රි ලංකාවේ විදේහිකයන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර දීර්ඝ කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.08

වැලි මිල සම්බන්ධයෙන් උද්ගත වී ඇති තත්වය පිළිබඳව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.07

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරන දැනුම් දීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.04

තැපැල්පතිතුමන් නිකුත් කල විශේෂ නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.03

කොළඹ මහා නගර සභා සීමාව තුල ඩෙංගු මර්ධන මෙහෙයුමක් – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.03

රජයේ කාර්යාල සඳහා නිවාඩු දිනයක් – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.03

දකුණු කොලඹ වැලි පෝෂණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.01

කෘතීම වැලි පෝෂක ව්‍යාපෘතිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.01

මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.01

20201 වර්ශයේ පළමු වසර සඳහා පාසල් වලට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.01

සෞභාග්‍යා සත්ව නිෂ්පාදන වැඩසටහනට සමගාමීව දේහීය කිරි කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.06.01

Read more

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.28

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය මිලෝදා ගොඩනැගිල්ල වෙත ගෙන යෑම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.28

වාරීමාර්ග දෙපාර්ථමේන්තුවේ නිල මාධ්‍ය නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.28

ගතවූ පැය 24 කොරෝනා නවතම තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.26

10 වන ලාංකික කොරෝනා මරණය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.25

ගතවූ පැය 24 රටේ කොරෝනා නවතම තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.25

ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණීමට අපේක්ෂිත විදෙස්ගත ලාංකික ශ්‍රමිකයන් නැවත ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.24

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපර්තු මේන්තුව 2020-05-21

මංගල උත්සව සදහා උපදෙස් නිකුත්කෙරේ. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපර්තු මේන්තුව 2020-05-20

කොවිඩ් අරමුදලට මුදල් අරමුදලට දිනක වැටුප පරිත්ත්‍යාග කිරීම 2020-05-19

රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන 2020-05-18

රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන 2020-05-18

රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන 2020-05-18

රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදන ( කොරෝනා රොගීන් පිළිබදව) 2020-05-18

ලංකාවේ ඉදිවන විහාලතම ජාතයන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාංගනයේ ඉදිකිරීම් ඇරඹීමට සියල්ල සූදානම් – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.17

දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම සන්නද්ධ හමුදාවන්ට සහ පොලිසියට අදාළ නොවේ – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.17

මේ වන විට රටේ කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.17

මෝටර් රථ දෙපාර්ථමේන්තුව මගින් සැපයෙන සේවාවන් යළි ආරම්භ කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.16

online අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය – පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.15

ගතවූ පැය 24 තුල රටේ කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.15

පොහොර බෙදා හැරීම සහ වතුකරයේ අඩු ආදායම් ලාබී ජනතාව සඳහා නව නිවාස ලබා දීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.15

වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ සහන කාලය දීර්ඝ කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.15

අද දිනයට කොරෝනා නවතම තත්වය- ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.14

හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව තාවකාලිකව නතර කිරීම හා හදිසි හැදුනුම්පත් කඩිනමින් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ වැඩ පිළිවෙල – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.13

මාධ්‍ය හැදුනුම්පත් වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.13

විශේෂ මාධ්‍ය හමුව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.12

ගතවූ පැය 24 තුල රටේ කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.12

ශාකසාර වාශ්ප කුටිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.12

නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ආපදා පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.11

ගතවූ පැය 24 තුල කොර‌ොනා නවතම තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.11

ඇදිරි නීතිය හා රට නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබද පොලිස්පති තුමා එවන ලද නිළනිවේදනය (2020-05-10)

කොවිට් 19 රෝගය හා රෝගීන් පිලිබදව රජය නිකුත්කල නිළ නිවේදනය (2020:05:10)

ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තුමේන්තුව යලි රාජකාරි ආරම්භ කරන ආකාරය පිලිබදව ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් තුමිය නිකුත්කරන ලද නිළ නිවේදනය (2020-05-10)

කාලය ඉකුත් වූ රථවාහන දඩ පත්‍රිකා ගෙවීම සඳහා සහන කාලයක්-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.10

සේවා ස්ථාන වල කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තය වැලැක්වීමට පෙර සූදානම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා වන මෙහෙයුම් මාර්ගොපදෙශය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.10

ගත වූ පැය 24 තුල කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.09

ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුව නැවත රාජකාරි ආම්භ කිරීම පිලිබදහා එහි සේවය ලබාගන්නා ආකාරය පිලිබද නිකුත්කළ නිළ නිවේදනය 02-(2020-05-09)

ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුව නැවත රාජකාරි ආම්භ කිරීම පිලිබදහා එහි සේවය ලබාගන්නා ආකාරය පිලිබද නිකුත්කළ නිළ නිවේදනය 01- (2020-05-09)

වීසා බලපත් දීර්ඝ කීරීම සම්භන්ද මාධ්‍ය නිවේදනය.(2020-05-09)

අද ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුවේදී අමාත්‍ය ආචාර්‍ය බන්දුල ගුනවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්චාව පිලිබද තොරතුරු (2020-05-09)

විදෙස් ගත ශ්‍රමිකයන් සහ සිසුන් මෙරටට ගෙන්වාගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ විදේශ ලේකම් රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.08

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිරී යන අසත්‍ය ප්‍රචාර-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.08

සියලුම ගොවි-ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් ලාභීන් සඳහා රු5000 දීමනාව 2020 මැයි මාසය සඳහා ලබා දීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.08

ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් රචිත”රටට වාසනා වේවා” ගීතය දොරට වැඩීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.06

රූපලාවන්‍යාගාර හා,කොණ්ඩා කපන ස්ථාන යළි වීවෘත කිරීම සම්බන්ධව-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.06

9වන කොරෝනා මරණය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.05

ගත වූ පැය 24 රටේ කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.05

අද වන විට රටේ කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.04

වෙසක් උත්සව වෙනුවෙන් වසා දැමිය යුතු ආයතන-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.04

ශ්‍රි ලංකාවේ 8වන කොරෝනා මරණය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.04

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් බලපෑම් ඇති වී ඇති ආයතන පිලිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.04

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය. නිකුත්කළ නිවෙිදනය-2020:03:03

2020-03-03 කොරෝනා රෝගය පිලිබද රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා නිකුත්කල නවතම තත්වය. (නිළ නිවේදනය)

සරල කරන ලද වැලි,පස් හා බොරළු ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.02

බස්නාහිර පලාතේ කෙරෝනා තත්වය යම් තරමක පාලනයට-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.05.01

නිවසේ සිට රාජකාරී සිදු කිරීමේ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.30

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.30

තැපැල් කාර්යාල යලි විවෘත වෙයි,මහජනාධාර,මාසික දීමනා,වැඩිහිටි දීමනා පෙර පරිදි තැපැල් කාර්යාල කවුළු වලින්-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.29

ගතවූ පැය 24 තුල රටේ කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.29

අද වන විට රටේ කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.28

කොරෝනා වෛරස තත්වය හේතුවෙන් බලපෑම් ඇතිවී තිබෙන පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.28

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාග් විශේෂ නිවේදනය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.28

අද වන විට රටේ කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.27

අද වන විට කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.26

ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජිකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.26

මී උණ රෝගය වැලඳීමෙන් නාවික හමුදා නිලධාරියෙක් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.26

මොටර් රථ පුවාහන දෙපාර්ථමේන්තුවේ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.25

අද වන විට රටේ කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.24

අද දිනත් කොරෝනා රෝගීන් පස්දෙනෙක්. රජයේ නිළ නිවේදනය 2020-04-23

පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ සිල්ලර වෙළඳාම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.21

කාලය ඉකුත් වූ රථ වාහන දඩ පත්‍රිකා සදහා සහන කාලයක්-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.21

2020 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය ජූනි මස 20 පැවැත්වේ- ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.20

නිවසටම රු5000 ලබා දීමේ ජාතික මෙහෙවර – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.20

කොරෝනා වෛරසය පවතින කාලය තුල සාමාන්‍ය දෛනික කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධ නිල නිවේදනය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.20

හඳුනාගත් භාණ්ඩ ආනයනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.20

ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳ නවතම නිවේදනය-ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය-2020.04.20

සමස්ථ ‌කොරෝනා ‌රෝගීන් සංඛ්‍යාව 295-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.20

මේ වන විට රටේ ‌කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.20

කොරෝනා මර්ධනය රජයේ වැඩපිළිවෙල ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ පැසසුමට-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.19

මේ වන විට රටේ කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.19

කොරෝනා නවතම තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.19

රජයේ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය -ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.18

ඛනිජ සදහා රාජ්‍ය භාගය ගෙවීම සම්බන්ධව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.17

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපයීම පිණිස වූ ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකාය විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය- ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.17

කොළඹ මහ නගර සභාවෙ මහජන නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.16

කොරෝනා රෝගීන් 68 දෙනෙකු මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා ඇත-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.16

කොලඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම් ලාබී පවුල් වලට නොමිලේ වට්ටක්කා බෙදා දීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.16

මේ වන විට කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.16

මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්ථමේන්තුවේ විශේෂ නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.16

පුත්තලමේ ඇති වූ තද සුලං තත්වය පිලිබදව විශේෂ නිවේදනය -ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.16

පු

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ විශේෂ නිවේදනය -ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.15

අද උදෑසන විට කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.15

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ මැදිහත් වීමේන් එලවළු සහ පලතුරු මිලදී ගැනීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.15

මේ වන විට රටේ කොරෝනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.14

අද දින කොරෝනා රෝගීන් 4ක් 2020.04.13

රජය මැදිහත්වීමෙන් එළවළු මිළදීගැනීම

රටේ වර්ථමාන කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.13

ඖෂධ හිමියන් සදහා කෙරෙන විශේෂ නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.12

නවතම කොරොනා තත්වය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.12

සංඝරත්නය විසින් පවත්වන ආශිර්වාදාත්මක පිරිත් දේශනාව-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.12

බස්නාහිර පලාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ සහණ සේවා මැදිරිය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.12

විශ්ව විද්‍යාල නැවත විවෘත කිරීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.12

බුද්ධ සාසන අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.11

කොලඹ සායනික ඖෂධ නිකුත් කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.11

අපනයන ඛනිජ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.11

අද දිනට රටේ කොරෝනා තත්වය-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.11

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.10

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.10

කොරෝනා අසාධිතයින් 50 දෙනෙකුට සම්පූර්ණ සුවයි – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.10

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.09

රථවාහන දඩ මුදල් සදහා සහන කාලයක්-ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.08

ශ්‍රි ලංකාවේ 7 වන කොරෝනා මරණය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.08

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.08

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.08

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.08

ඇදිරී නිති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ නව ක්‍රමවේදය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.07

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.07

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.07

ශ්‍රි ලංකාවේ 6 වන කොරෝනා මරණය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.07

රජයේ නිළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදන

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.06

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.06

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.05

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.05

සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් 162 -ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.04

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.04

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.04

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.02

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.02

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.02

සිව්වන කොරෝනා මරණය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.02

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.02

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.02

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.01

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.01

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.04.01

කොරෝනා ‌‌රෝගීන් 132 දක්වා ඉහලට – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.31

දෙවන කොරෝනා මරණය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.29

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.29

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.29

ශ්‍රි ලංකාවේ පලමු කොරෝනා මරණය අද වාර්ථා වුණා – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.28

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.28

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.28

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.28

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

ඖෂධ මිල දී ගෙන නිවසටම ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

දේශීය ආදායම් දෙපාර්ථමේන්තුව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

කොරෝනා මර්ධනයට පරිපාලන සේවා සංගමයෙන් මිලියන 2.5 – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.26

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.26

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

කොරෝනා ආසාධිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 101 ක් බව තහවුරු කරයි – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

කෘෂීකර්ම අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

Department of Government Information

2020 මාර්තු මාසයට අදාල වැඩිහිටි සහ රෝගාධාර දීමනා ගෙවීම් – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.23

බැංකු සේවකයන්ට රාජකාරී හැදුනුම්පත භාවිතා කරමින් රාජකාරි සදහා යෑමට හැකිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.23

ඇදිරිනීතිය ඉවත් කල අවස්ථාවල මහජනතාව පිලිපැදිය යුතු කරුණු – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන ලෙස තෙල් ගබඩා වල තියෙනව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය කල් තැබීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඉල්ලුම් කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

වරාය රාජකාරී සදහා කිසිදු බියක් ඇති කරගන්න එපා – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.21

රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදනය.රජයේ ප්‍රවෘති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාළක කළුවැව මහතා

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.21

සියලු අධීවේගී මාර්ග අද සවස 6.00න් පසු නැවත වසා දැමේ-රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.20

සියලු තැපැල් මෙහෙයුම් කටයුතු අත්හිටුවයි – රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.20

දිවයින පුරාම පොලිස් ඇදිරි නීතිය පැනවීමේ ප්‍රකාශය – රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.20

ඇදිරිනීතිය මුලු දිවයිනටම – රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.20

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

අමාත්‍යය මණ්ඩල තීරණ – රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.18

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.17

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.17

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.17

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිළ නිවේදන

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15