යුරෝපා සංගමයෙන් එක්සත් රාජධානිය ඉවත්කරගැනීමේ යෝජනාවට අනුමැතිය

0
82එක්සත් රාජධානිය ජනවාරි මස 31 වැනිදා යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් කරගැනීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අද (20) අනුමැතිය හිමිවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here