යුද හමුදාවේ නව මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුර බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහට

0
49නව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වශයෙන් බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා පත්කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here