මාලදිවයින පාර්ලිමේන්තුවේ දූත පිරිසක් ලංකාවට

0
153මාලදිවයින පාර්ලිමේන්තුවේ දූත පිරිසක් දින තුනක සංචාරයක් සඳහා අද (14) කටුනායක ගුවන් තොටුපොළින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here