‘‘මානව හිමිකම් ගැන ලක්රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ කනගාටු වෙනවා‘‘

0
28සංහිඳියාව, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ඉදිරියට ගෙන යෑම පිළිබඳ යෝජනාවෙන් වෙනස් ප්‍රවේශයක් ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආණ්ඩුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් කනගාටුවට පත්වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් මිචෙල් බැචලේ මහත්මිය අද (27) ප්‍රකාශ කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here