මට තාම මතකයි ඒ කාලේ මම මුලින්ම වැඩකට ගිහින් රුපියල් පහලොවයි ලැබුණේ – කීර්ති පැස්කුවල්

0
125
මෙම ඒකපුද්ගල ගී ප්‍රසංගයෙන් ලැබෙන මුදල් කීර්ති යම් පුන්‍ය කටයුත්තකට බැර කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔව්.. මම මේ වසරේ මුලදී ප්‍රාර්ථනා නමින් ලංකාවේ සිටින රුධිර රෝගවලින් පීඩා විඳින රෝගීන් වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කළා. රුධිර රෝගවලින් පීඩා විඳින රෝගීන්ට ඇති දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තමයි ඇටමිඳුළු බද්ධ කිරීමේ ඒකකයක් ලංකාවේ නොමැතිකමයි. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ඒකකයක් ලංකාවේ තියෙනවා. නමුත් එය […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here