” බොසා එන්න සල්ලි තියෙනවා… ඇවිත් ගන්න ! මිල මුදල් පසුපස හඹා යන ලෝකයේ නොමිනිසුන් අතර මිනිසෙක්..

0
110
ඔරුවල ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම් හලකනික් ඉන්ධන ලබා ගත් අයෙකු අතපසුවීමකින් වැඩිපුර ගෙවා ඇති මුදල නැවත ඔහුටම ලබාදුන් ආදර්ශමත් පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ වෙනකොට ගොඩක් කතාබහට ලක්වෙලා තියෙනවා. එම සිදුවීමට අනුව සිය මෝටර් රථයට රුපියල් 2000 ක ඉන්ධන මිලදී ගත් අයෙකු ඒ සඳහා අත් වැරදීමකින් රුපියල් 6000 ක මුදල් ගෙවා තිබෙනවා. පසුව සිය මුදල් […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here