පොලිසියෙන් පුවත්

පොලිස් අණ නොතකා පලා යාමට තැත් කළ ත්‍රිරෝධ රඨයකට වෙඩි තැබීම – රාජංගනය – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – ඇහැලියගොඩ – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

අපරාධ නිවාරණය සම්බන්ධ සිදු කරන ලද වැටලීම් වලදී අත්අඩංගුවට ගැනීම් – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

විදේශ රටක නිශ්පාදිත ගිනි අවියක් හා උණ්ඩ සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – දොම්පේ – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – බොරැල්ල – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – පානදුර – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

ගංජා සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශය තුල සිදුවන විමර්ශණයට අදාල සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා සහය පැතීම – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

හෙරොයින් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

විශේස කාර්ය බලකාය විසින් කේරළ ගංජා සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.07

2020-06-05 දින පොලිසි සිදුකල වැටලීම් හා අත්අඩන්ගුවට ගැනීම්

Police News 2020.07.03

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට – පෑලියගොඩ – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

පිටිපන ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත් අවිආයුධ සම්බන්ධ වැඩිදුර වාර්ථාව – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

මාරක රිය අනතුරක් – වාලච්චේන – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

මාරක රිය අනතුරක් – වලස්මුල්ල – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

දියේ ගිලී අතුරුදහන් වීමක් – තිහගොඩ -පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – මීගමුව – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – ෆ්ලිඩ් ගර්ඩ්න් – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – බොරැල්ල – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – බොරැල්ල – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.02

මාරක රිය අනතුරක් – හබරණ – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01

දියේ ගිලී මියයාමක් – පුල්මුඩේ – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01

කප්පම් ලබා ගැනීමට තැත්කළ සැකකරුවන් තිදෙනෙකු විදේශ රටක නිශ්පාදිත ජීව අත්බොම්බයක් සමඟ අත්අඩංගුවට – මීගමුව – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01

ගංජා සමඟ සැකකරුවෙකු සහ අල්ලස් ලබා දීමට තැත්කළ සැකකාරියක් සහ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – නොච්චියාගම – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01

හෙරොයින් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – රාගම – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01

රත්රන් විකිණිමට ඇති බව පවසා ලබා ගැනීමට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ගේ මුදල් කොල්ලකෑමට තැත් කිරීමක් – බත්තරමුල්ල – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01

ගෝඩා සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට – බොල්ගොඩ – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුව – රත්මලාන – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවකු හා සැකකාරියක් අත්අඩංගුවට – පෑලියගොඩ – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.07.01