පෙන්ටගනයට වෙන් කළ මුදල් ඇමෙරිකානු – මෙක්සිකානු දේශසීමා තාප්පයට

0
99ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වන පෙන්ටගනයට වෙන් කර ඇති මුදල්වලින් ඇමෙරිකාව සහ මෙක්සිකෝව අතර තාප්පය ඉදි කිරීමට හැකියාව ඇතැයි එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here