පින් සල්ලිවලටත් තට්ටු කළ හැටි

0
104

ගිය රජය පැවති කාලේ ආණ්ඩුවෙ එක්තරා අරමුදලකින් ලංකාවෙ පූජ්‍ය ස්ථානවල සංවර්ධනයට මුදල් ආධාර පිරිනැමුවා…

මෙහෙම ආධාර හුඟක්ම ලැබුණෙ පන්සල් පල්ලි කෝවිල් ආදියටයි. මෙහෙම ආධාර බෙදනකොට අගනුවරත් ඊට තදාසන්න ප්‍රදේශවලත් තිබෙන තෝරාගත් කෝවිල් ගණනාවකටම ආණ්ඩුව ආධාර ලබා දුන්නා.

හැබැයි මේ ආධාර බෙදා දුන්නෙත් ඒ ආධාර ලැබිය යුතු කෝවිල් නම් කළෙත් ගිය ආණ්ඩුවෙ හිටපු එක්තරා දේශපාලන බලවතෙක්..

ඉතින් උන්නැහේයි උන්නැහේගෙ ගෝලයොයි මේ කාර්යය කරගෙන යද්දි කෝවිල්වලට වෙන්වූ ගණනින් සම්පූර්ණ මුදලම ඇතැම් කෝවිල්වලට ලැබිල නැහැ කියල අලුත් ආණ්ඩුවට පැමිණිලි පිට පැමිණිලි ලැබිලලු…

සමහර කෝවිල් භාර උදවිය කියල තියෙන්නෙ තමන්ගෙ ආයතනෙට වෙන්වූ මුදලින් සීයට දහයක් පහළොවක් නොලැබුණු බවයි. ඉතින් ඒක ලොකු කතාවක් නිසා ආණ්ඩුවෙ තියෙන ලිපි ලේඛනයි කෝවිල් කස්ටිය ළඟ තිබෙන ලිපි ලේඛනයි එකතු කරලා පියවරක් ගත යුතුයි කියල නීති අංශ කස්ටිය ආණ්ඩුවෙ ලොක්කකුට යෝජනා කරලා.

ඒක කරන්න අවසර දීපු ආණ්ඩුවෙ ඉහළ බලවතෙක් මෙහෙම කතාවකුත් කිව්වලු. ඔය වගේ පන්සල් පල්ලි කෝවිල්වලට දෙන පින් සල්ලිවලට තට්ටු කරන අය නීතියෙන් ගැලවුණත් දෙවියන්ගෙන් නම් ගැලවෙනවා බොරු. ඒකයි ලෝක ධර්මය..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here