පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ 39 කට සෞඛ්‍ය අරමුදලේ වියදමින් ප්‍රතිකාර

0
40පාස්කු ඉරිදා දින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ 139 දෙනකු තවමත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා අතර ඔවුන්අතුරින් දීර්ඝ කාලීනව විශේෂ ප්‍රතිකාර ලැබිය යුතු 39 දෙනකුට ප්‍රතිකාර සඳහා අවශ්‍ය වියදම් සෞඛ්‍යඅමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය සංවර්ධන අරමුදලින් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here