පසුගිය පැය 24 තුළ ඉන්දියාවේ කොවිඩ් – 19 රෝගින් 3 900ක්

0
47පසුගිය පැය 24 තුළ ඉන්දියාවේ කොවිඩ් – 19 රෝගින් 3 900ක් වාර්තා වි ඇති බව එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here