නව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු 5ක් පත් කිරීමට පියවර

0
65


COLOMBO ( News 1st ) – දිස්ත්‍රික් 5ක් සඳහා නව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් පත් කිරීමට නව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු 5ක් පත් කිරීමට පියවර තීරණය කර තිබේ. එහි ලේකම් සිරිපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේ, දැනට පුරප්පාඩුව පවතින මුලතිව්, කිලිනොච්චි, යාපනය, පොළොන්නරුව හා වව්නියාව දිස්ත්‍රික් සඳහා නව නිලධාරීන් පත් කළ බවයි. ඔවුන්ගේ නම් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත අද යොමු කිරීමට සැලසුම් […]

The post නව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු 5ක් පත් කිරීමට පියවර appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here