නවසීලන්තයට නව වසර උදාවුණු හැටි මෙන්න – වීඩියෝ

0
100
ලොවම බලා සිටි 2020 අවුරුද්ද උදාව නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් සහ වොලින්ටන් පිළිගනු ලැබුවේ ගිනිකෙළි සහ සංදර්ශන මැදින්. එහි දර්ශන පහතින්..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here