‘‘ධූර කාලය තුළ ඇති ප්‍රධානම කාර්යය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමයි‘‘

0
63තම ධූර කාලය තුළ අපේක්‍ෂිත ප්‍රධානතම කාර්යය බිඳවැටුණු ආර්ථිකය යළි නඟා සිටුවීම බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා අද (14) විදෙස් නියෝජිතයෝ හමුවේ පැවැසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here