තුර්කියෙන් සිරියාවේ කුර්දි පාලන ප්‍රදේශවලට ප්‍රහාර

0
159සිරියාවේ උතුරු දිග කුර්දි පාලන ප්‍රදේශ වෙත තුර්කි හමුදා ගුවනින් හා ගොඩබිමින් ප්‍රහාර එල්ල කරන බව මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here