ජම්මු – කාශ්මීරවලට පනවා ඇති සීමා ඉවත් කරනවා

0
88සිය පාලනය යටතේ තිබෙන ජම්මු සහ කාශ්මීර ප්‍රදේශයට පනවා තිබෙන සීමා ක්‍රමයෙන් ඉවත් කරමින් තිබෙන බව ඉන්දියාව අද (10) එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට දැනුම් දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here