ජනපති පිය සටහන්

ජනපති දළඳා සමිදුන් වැඳ ආශිර්වාද ලබා ගනී – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.11.22

ආදාහන පූජෝත්සවයේදී ජනපතිගෙන් ප්‍රකාශයක් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.11.22

විශේෂ නිවේදන – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.11.20

ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹේ – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.11.20

ජනාධිපතිතුමාගේ ශෝක පණිවිඩය – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.11.19

ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.11.19

රට වැසි සැමට සෙත්පතන 21ක් දින සෙත් පිරිත් දේශනාව ඇරඹේ – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.11.19

ජනාධිපතිතුමා 2020.11.18 දින ජාතිය අමතයි – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.11.15

ප්‍රවාහන සේවා සංවර්ධනය බස් රථය හෝදන තැනින් පටන් ගන්න – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.18

කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 03 කට නව ලේකම්වරු – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.14

උපාධීධාරීන් 50,000කට සහ අඩු ආදායම්ලාභීන් 100,000 කට රැකියා ප්‍රධානය වහාම ඇරඹේ – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.14

නව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු පත්කෙරේ – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.13

ජනපති , අගමැති , නව ඇමතිවරු ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නය බැහැ දකිති – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.12

නව රජයේ අමාත්‍යවරු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.12

අමාත්‍යංශ 28ක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ 40 ක් ඇමැති දිවුරුම බදාදා – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.10

ඉටුකම අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1564 දක්වා ඉහලට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.10

ගාමිණි සෙනරත් යළි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ධූරයට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.10

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ දිවුරුම් දෙයි – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.09

අප දළදා හාමුදුරුවන් ආරක්සා කළාට වඩා උන්වහන්සේ මාතෘභූමිය ආරක්ෂා කළා – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.04

නව පාර්ලිමේන්තුව අග්‍රෝස්තු 20 වැනිදා රැස් වෙයි – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.04

නව

පානීය ජල ගැටළුවට අය වැයෙන් විසඳුම් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.02

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය සිව් මහා වානිජ නගර අතරට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.08.02

ඉටුකම අරමුදලේ ශේෂය තවත් ඉහලට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.30

රාජ්‍ය සේවයේ දූෂණයට සහ අක්‍රමිකතාවයන්ට තිත – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.29

මැතිවරණ සංස්කෘතියේ ඇතිකළ යහ පරිවර්තනයට ජනපතිට ජනතා ප්‍රසාදය – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.29

ඉටුකම අරමුදලේ ශේෂය තවත් ඉහලට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.27

සශ්‍රීකත්වය සමඟ කුරුණෑගලට පූර්ණ සංවර්ධනයක් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.26

ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් දුන් පොරොන්දු නොපිරිහෙළා ඉටුකරනවා – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.26

පෙර පාසල් පද්ධතිය අමාත්‍යාංශයක් යටතට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.25

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඉතිහාසයේ පෙරළියකට සූදානම් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.23

ඉටුකම අරමුදලේ ශේෂය තවත් ඉහලට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.23

එළවළු වලට නිසි මිලක් ගොවියාට සුරක්ෂිත අනාගතයක් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.21

පහත වැටී ඇති ගම්මිරිස් මිල නංවන්න ජනපතිගෙන් නිලධාරීන්ට ඉලක්කයක් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.20

ගම්මිරිස් අපනයන ප්‍රවර්ධන සැලසුම් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.19

කෑගල්ලේ නාය යාම් විපත් පාලනයට විශේෂ වැඩසටහනක් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.18

විශ්‍රාම යන නාවික හමුදාපති ජනපති හමුවෙයි – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.14

වැඩි ලාභ ඔනෑ නම් , නිමි ද්‍රව්‍ය අපනයනය කරන්න ජනපති කියයි – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.13

ස්වයං රැකියා උත්පාදනයට පූර්ණ සහය – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.11

මහනුවරට ගිය ජනපතිට නාවලපිටියේ දී මහත් හරසර – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.11

මාතලේ දී ජනතා ගැටළු රැසකට ජනපතිගෙන් එසැණ විසඳුම් – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.10

ඉටුකම සෞඛ්‍ය හා සමාජ අරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය තවත් ඉහළට – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.10

ජනපති අද මාතලේ – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.10

ජනපති හෙට මහනුවර – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.10

පොදුජන පෙරමුණට ජය පතා ජනපති කොලඹ චාරිකාවක – ජනාධිපති මාධ්‍ය නිවේදන(PMD NEWS) – 2020.07.10