චීනයේ සහාය ශ්‍රී ලංකාවට

0
23ශ්‍රී ලංකා රජයට චීනයේ සහාය ශක්තිමත්ව ලබාදෙන බව චීන ජනාධිපති ෂි ජින් පින් මහතා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට දැනුම් දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here