චීනයේ අපනයන සියයට 1.4 කින් පහත වැටේ

0
90අඛණ්ඩව සිවුවැනි මාසයටත් චීනයේ අපනයන පහත වැටී ඇති අතර එසේ වුවත් එරට ආනයන ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here