කොරෝනා ඇවිදින් ක්‍රිකට් ලෝක මූලස්ථානයත් වසාදමයි

0
26කොරෝනා වසංගතය ඩුබායි හි පිහිටි අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ මූලස්ථානයටත් රිංගාගෙන ඇති බැවින් එය දින කිහිපයකට වසාදමා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here