“එයා කසාද බැඳලා ඉන්න ගමට මාව එක්කගෙන ආවා. රෝද පුටුවේ හිටියත් තවමත් මගේ හිත හයියයි.” – රෝද පුටුවේ ඉඳගෙන අක්කරයක් වගා කරන ගොවි තාත්තා

0
78
රජරට පළාතේ පවතින දැඩි පෑවිල්ල හමුවේ එහි ගහකොළ සතා සිව්පාවුන් පමණක් නොව මිනිස් ජීවිතද වියළී ගොස් ඇති සෙයකි. මාස ගණනාවකින් වැහි දිය පොදක් සිප නැති රජරට පොළොවේ තණකොළ පවා කහ පැහැයට හැරී මැරී ‍ගොස්ය. එහෙත් ගොවිතැන ජීවිකාව කරගත් රජරට ගොවි ජනතාව කර්කශ පොළොව හා ගැටෙමින් වගාබිම් සකස් කරමින් සිටිති. මාස් කන්නයේ වැස්ස බලාපො‍රොත්තුවෙන් සිය වගා […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here