ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ඉල්ලා අස්වෙයි

0
124



ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here