උසස් පෙල, ශිෂ්‍යත්ව විභාග තවත් කල් යයි.. පවත්වන දිනයන් මෙන්න..

0
41


මෙම වසරේ උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් මස 12 වන දින ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

එමෙන්ම මේ වසර සඳහා වූ 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයද ඔක්තෝබර් 11 වන දින පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මේ බව දැනුම් දී ඇත.

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් දිගු කාලයක් පාසැල් වසා දැමීම හේතුවෙන් විභාග පැවැත්වීමද කල් දැමීමට සිදුව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here